Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
StoreMetrics
Của StoreMetrics
Có gói miễn phí

StoreMetrics

Của StoreMetrics
Increase sales with ecommerce analytics.
Có gói miễn phí

Tổng quan về StoreMetrics

    Increase sales via analytics.
    Visualize critical metrics like sales and average order value.
    Measure customer loyalty and engagement.
    Keep track of abandoned carts.
Tracking & optimizing your store's performance has never been easier. With zero configuration, you will gain access to insightful charts and metrics that are core to your business. We provide daily and day-of-week aggregation of your store's key metrics.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Premium

$9.99

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix