Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên

Phân tích lượng truy cập Khám phá cách khách truy cập tương tác với trang web của bạn

Chìa khóa để thành công trong kinh doanh là hiểu khách truy cập của bạn, họ đến từ đâu và sử dụng trang web của bạn như thế nào. Công cụ phân tích cung cấp cho bạn loạt công cụ để biết hành vi của mọi người khi truy cập trang web của bạn. Hãy sử dụng chúng để cải thiện trang web và tối ưu hóa hoạt động tiếp

10 ứng dụng

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix