Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên

Ứng dụng mạng xã hội Kết nối tất cả các kênh mạng xã hội yêu thích của bạn

Các nền tảng mạng xã hội như Instagram và Facebook là một cách hiệu quả để có khách hàng mới và tạo dựng lòng trung thành với thương hiệu. Hãy khám phá loạt công cụ mạng xã hội để tận dụng mọi kênh bạn có ngay trên trang web của bạn.

32 ứng dụng

Comments logo
Comments
Comments, Reviews and Testimonials
Có gói miễn phí
4.4(1788)
Fera Reviews logo
Fera Reviews
Beautiful reviews for eCommerce
Có gói miễn phí
4.9(3337)
Klaviyo logo
Klaviyo
Email Marketing, SMS Marketing, Forms, & More
Phải có trang web cao cấp
3.9(11)

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix