Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên

Sản phẩm của Wix Thêm các ứng dụng của Wix vào trang web của bạn

Bộ sưu tập chuyên nghiệp, câu hỏi thường gặp về trang web, blog, diễn đàn và hơn thế - hãy xem qua mọi thứ chúng tôi cung cấp và thêm những gì bạn cần.

50 ứng dụng

 logo
Cài đặt miễn phí
2.4(1014)
Wix Hit Counter logo
Wix Hit Counter
Display your visitor count
Cài đặt miễn phí
3.5(157)
 logo
Cài đặt miễn phí
1.5(40)
Wix Multilingual logo
Wix Multilingual
Cài đặt miễn phí
3.7(234)
 logo
Đã cài sẵn
3.0(7)
Amazon logo
Amazon
Showcase Amazon products on your site
Cài đặt miễn phí
2.4(335)

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix