Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên

Tiếp thị

Phát triển nguồn khách hàng của bạn bằng các công cụ tiếp thị mạnh mẽ này.

150 ứng dụng

Humanz Lite logo
Humanz Lite
Boosting your influencer marketing
Phải có trang web cao cấp
2.5(2)
Klaviyo logo
Klaviyo
Email Marketing, SMS Marketing, Forms, & More
Phải có trang web cao cấp
4.2(10)
Privy logo
Privy
Email Marketing, Pop Ups, & SMS Automation
Phải có trang web cao cấp
4.2(26)
Constant Contact logo
Constant Contact
Grow your business with email and more.
60 ngày dùng thử miễn phí
1.0(2)
Facebook Feed logo
Facebook Feed
Display your Facebook Page in a custom feed
7 ngày dùng thử miễn phí
2.5(56)
Instagram Pro logo
Instagram Pro
Showcase your Instagram feed like a pro
7 ngày dùng thử miễn phí
2.0(159)
Wix Hit Counter logo
Wix Hit Counter
Display your visitor count
Cài đặt miễn phí
3.5(157)
 logo
Cài đặt miễn phí
2.4(1034)
 logo
Đã cài sẵn
3.0(7)
SAK logo
SAK
Convert billets and abandoned carts
3 ngày dùng thử miễn phí
0
Smartarget Popup logo
Smartarget Popup
Grab your customers attention with PopUp
Phải có trang web cao cấp
4.8(190)
QR Code Generator logo
QR Code Generator
Create trackable QR Codes & Shortlinks
30 ngày dùng thử miễn phí
5.0(8)
Floating Icons logo
Floating Icons
Add awesome icons
30 ngày dùng thử miễn phí
0

Khám phá theo danh mục

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix