Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên

Thu thập khách tiềm năng Có được khách tiềm năng mới và tăng cường hoạt động tiếp thị

Có thêm người đăng ký, thu thập thông tin và phát triển nguồn khách hàng của bạn. Đây là một bộ sưu tập các ứng dụng giúp bạn tạo biểu mẫu và tìm hiểu khách hàng của mình.

19 ứng dụng

Klaviyo logo
Klaviyo
Email Marketing, SMS Marketing, Forms, & More
Phải có trang web cao cấp
3.8(10)
Privy logo
Privy
Email Marketing, Pop Ups, & SMS Automation
Phải có trang web cao cấp
4.2(26)

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix