Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
SKU IQ Inventory Sync
Của skuIQ
14 ngày dùng thử miễn phí

SKU IQ Inventory Sync

Của skuIQ
Sync your eCommerce with your point-of-sale
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về SKU IQ Inventory Sync

    Keep all your inventory data in sync and manage your retail platforms from one interface
    Get combined cross-platform analytics to make informed decisions
    Free setup consultation with a sync expert
    Integrates with most point-of-sale systems, including Clover, Square, and Lightspeed
SKU IQ helps retailers with one or more physical location keep their inventory, orders and more synced between their point-of-sale (POS) and their eCommerce store. This eliminates the task of dual data entry between retail platforms. In addition, SKU IQ provides omnichannel analytics that include combined POS and eCommerce sales—in real-time. SKU IQ easily integrates with most point-of-sale systems, including Clover, Square, and Lightspeed.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Basic

$35

/tháng
Up to 100 orders/mo
Up to 1 physical location
Unlimited product SKU's
Free setup consultation
GÓI Plus

$69

/tháng
Up to 500 orders/mo
Up to 2 physical locations
Sync online sales orders to POS
Free setup consultation
GÓI Growth

$129

/tháng
Up to 1,500 orders/mo
Up to 5 physical locations
Sync online sales orders to POS
Free setup consultation
GÓI Premium

$279

/tháng
Up to 5,000 orders/month
Unlimited locations
Sync online sales orders to POS
Free Consultation
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix