Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
ProductBuddy
Của Cascade Up
Cài đặt miễn phí

ProductBuddy

Của Cascade Up
Create superb product descriptions using GPT AI
5.0 (1)
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về ProductBuddy

    Easily create high-quality, SEO-optimized product descriptions
    Quickly edit and update descriptions
    Increase sales and convert more customers
    12 product descriptions for free
ProductBuddy creates unique product descriptions in seconds. Engaging copy converts customers and improves brand image. We've made it easy to create appealing product descriptions with two easy steps. First, select the product you want to generate a description for. Second, select "generate" to produce three creatively eloquent product descriptions With just those two steps, you'll be on your way to creating to boosting your e-commerce brand. With search engines' ever-changing algorithms, SEO is becoming harder to crack. However, search engines love unique content. ProductBuddy descriptions are 100% unique and keyword-friendly.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

12 Credits = 12 Product Descriptions
24/7 Support
GÓI Premium

$3.99

/tháng
90 Credits = 90 Product Descriptions
24/7 Support
Access to all features
GÓI Enterprise

$7.99

/tháng
480 Credits = 480 Product Descriptions
24/7 Support
Access to all features
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix