Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
POSTA
Của TORAB
Có gói miễn phí

POSTA

Của TORAB
Create ESTAFETA shipping labels
Chưa có bài đánh giá nào
Có gói miễn phí

Tổng quan về POSTA

    Integrate your ESTAFETA account with your site
    Create shipping labels for your orders, save time and avoid losses.
    Send your customers their tracking number and give them peace of mind.
    Dedicated technical support
We understand you, you have your ESTAFETA account and you can offer your customers a good shipping cost for their orders. But you have to manually create each label in your ESTAFETA console, then find the tracking number and send it to each of your customers. That takes you too long. POSTA syncs orders from your site and allows you to easily create shipping labels with a single click, automatically notifying the customer of their tracking number. Get started today
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Mexico.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Tây Ban Nha
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

25 Shipping Labels
Intended for small stores - evaluation
Manual Mode only
GÓI Basic

$35

/tháng
500 Shipping Labels
Dedicated Support
CSV Shipping Labels Reports per date
Manual Mode
GÓI Pro

$99

/tháng
2000 Shipping Labels
Dedicated Support
CSV Shipping Labels Reports per date
Manual and Semi-Automated Mode
GÓI Unlimited

$175

/tháng
Unlimited Shipping Labels
Dedicated Support
CSV Reports,Download batches of labels
Manual and Automated Mode
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix