Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
POKY - Product Importer
Của POKY
2 ngày dùng thử miễn phí

POKY - Product Importer

Của POKY
Import Products From More than 15 Platforms
2 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về POKY - Product Importer

    Import Products from more than 15 platforms to your store
    Import bulk products from any Shopify store to your store
    Import Products using POKY Chrome extension
    Premium Support
Some of the functionalities are only available for google chrome. It allows you to import/copy products from more than 15 platforms to your store, it is a good application to save your time in copying and pasting. Instead of spending your time copying and pasting the information for the product (title - images - description - price - variants ...), you can do it with one click and import whatever you want in a short time. You can also use it to import bulk products from Shopify stores to your store using the Multi products import feature or you can import products one by one using the POKY chrome extension How to use it? 1: One product Copy and paste the product link of any Shopify store and paste it into the app, after clicking to import. In the end, you'll find your product in your store. 2: Multi products Copy and paste Shopify store or collection link and click to Load product -> Select & import 3: Extension You can simply import from all supported platforms with our new extension Platforms Supported: Shopify WooCommerce Magento OpenCart Amazon AliBaba AliExpress Banggood 1688.com Gearbest eBay Walmart Etsy Shein Wish VistaPrint
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 2 ngày
GÓI Next Level

$2.35

/tháng
Import from more than 15 platforms
Premium Support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix