Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Pinterest Feed for Stores
Của We Do The Stuff
3 ngày dùng thử miễn phí

Pinterest Feed for Stores

Của We Do The Stuff
Easily create Pinterest Feed for Shopping
3 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Pinterest Feed for Stores

    Create Pinterest Product Feed
    Updates Daily
    Easy CSV file
    1-Click Creation
Our Pinterest feed app will create a CSV file that you can upload to your Pinterest account to create a product catalog. The catalog allows you to reach a wider audience and you will be able to run shopping campaigns. We keep it fresh. The feed will be updated on a daily basis. After creating the feed simply go to your Pinterest account and paste the CSV url.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 3 ngày
GÓI All Inclusive

$3

/tháng
Updates Daily
Live Chat Support
Unlimited Products
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix