Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Meu Frete com Correios
Của Meu Frete com Correios
Từ $2,35/tháng

Meu Frete com Correios

Của Meu Frete com Correios
The official shipping calculator from Correios
5.0 (6)
Từ $2,35/tháng

Tổng quan về Meu Frete com Correios

    Real time shipping calculation with Correios
    Use of your contract with exclusive benefits
    Competitive shipping costs for all of Brazil
    SEDEX e PAC
Meu Frete com Correios allows you to integrate your store with Correios, offering real-time shipping cost estimattion at your store’s checkout for your customers. As it is an integration with Correios, you have delivery coverage for all of Brazil. In addition, the integration allows you to use your own contract with Correios and thus benefit from cheaper and competitive freights, increasing the sales conversion in your store. We currently offer SEDEX and PAC for all of Brazil."
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Brazil.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Bồ Đào Nha
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

$1.95

/tháng
Real-time shipping calculation
Standard support via email
PAC and SEDEX
GÓI Pro

$3.92

/tháng
Using your postal contract
VIP support
Discount on counter fee
PAC and SEDEX
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix