Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Lily Reviews
Của Empreender
Phải có trang web cao cấp

Lily Reviews

Của Empreender
Increase your store's credibility with reviews
Chưa có bài đánh giá nào
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Lily Reviews

    Allow clients to leave questions in the product's page and answer them
    TikTok videos in reviews
    Create galleries with the best reviews
    Support via WhatsApp 7 days a week
Turn your product reviews into sales. Add styled reviews to increase your store's credibility. Lily also allows your customers to leave questions for you to answer publicly. Add social proof and increase your sales. Questions and answers allow you to interact with your customers right in your store. Let your site visitors post questions and leave answers to convince the undecided to buy. Customize your store reviews. Turn your customers' purchases into an enjoyable experience. Release discount coupons to customers who review your products. grow your sales Studies show that good reviews directly impact the conversion of your store. Positive reviews help to increase your number of customers. Import reviews from other platforms. Satisfied customers spread the word and advertise your store to their friends. In addition to increasing direct conversion, good reviews also help you create impactful creatives for your paid traffic campaigns. Sell ​​using social media. Add TikTok videos in reviews and give your products more credibility. Strengthen credibility: convince and convert. Highlight satisfied customers creating galleries to show your customers' love for your brand.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Bồ Đào NhaTiếng Tây Ban Nha
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 3 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Essential

$8

/tháng
Unlimited reviews
Add TikTok videos in the reviews
Questions & Answers
Support 7 days a week via WhatsApp
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Empreender.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix