Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
IDMC
Của IDMC
Cài đặt miễn phí

IDMC

Của IDMC
Generate unique content for 10k+ products
Chưa có bài đánh giá nào
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về IDMC

    Generate unique content for 10k+ products in just a few clicks.
    Create bulk and unique product names at once with Our Intelligent Name Modifier.
    Develop Unique, automated bulk product descriptions in minutes.
    Dropship Products from the most reputable manufacturers/suppliers across the world.
Creating bulk product specifications made simple with our system. Our intelligent data modifier can able to create thousands of content for your products with few clicks. It is not easy to constantly upload new product specifications and keep track of any changes. It's tough to keep up with the costs of hiring marketing firms and developers to generate content for your products. IDMC creates bulk e-commerce product content very easily. With us, you can dynamically create a large amount of unique e-commerce content instantly. Name Generator Create bulk and unique product names at once with Our AI based Name Modifier. Dynamic Pricing We help you automate and create rule-based, unique bulk pricing for your products. Description Composer Develop AI-infused Unique bulk product descriptions in minutes. SKU Modifier Unique SKU Creation Using AI powered patterns based rules.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Lifetime Free

Free

15 Products
Free Support
Suppliers worldwide
AI based Product Content Generator
GÓI Spark

€ 99 / Month

500 Products
Free Support
Suppliers worldwide
AI based Product Content Generator
GÓI Growth

€ 149 / Month

1000 Products
Free Support
Suppliers worldwide
AI based Product Content Generator
GÓI Pro

€ 229 / Month

10000 Products
Free Support
Suppliers worldwide
AI based Product Content Generator
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix