Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
GST Order Invoice India
Của Softpulse Infotech
Có gói miễn phí

GST Order Invoice India

Của Softpulse Infotech
Download GST ready invoice
Có gói miễn phí

Tổng quan về GST Order Invoice India

    GST Ready Invoices
    Branded Invoice
    Multiple Predefined Print Template
    Category wise GST & HSN Settings
Generate Invoice with GST details. The app allows you to generate GST ready invoices. No need to import your order data into a third-party software. The app fetches order data from the store and generates GST ready invoices. App Features: • GST Invoice Print • Multiple Invoice Template • Settings for GST number, GST address, Custom Branding On Invoice • Category wise GST & HSN Setup Multiple Invoice Template • You can choose Invoice template for print from our predefined Invoice Template list Invoice Custom Branding • You can setup your own branding with Company Logo, Company Legal Name, Authorized Signature, Terms & Conditions 24/7 customer support • Our customer support team is always available to help you set up app.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Ấn Độ.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Free

Miễn phí

20 Invoice Print
TAX & HSN settings
Multiple Invoice template
Settings for Logo, GST, FSSAI etc.
GÓI STARTER

$5

/tháng
100 Invoice Print
Download order Invoice
Automatic Invoices Sent
Manual Invoice Sent
GÓI PREMIUM

$10

/tháng
Unlimited Invoice Print
Download order Invoice
Automatic Invoice Sent
Manual Invoice Sent
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Softpulse Infotech.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix