Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Gifted
Của Gifted
Cài đặt miễn phí

Gifted

Của Gifted
Start offering gift cards on your online store
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Gifted

    Add a gift card solution to your site
    Easily redeem gift cards online
    Track gift card usage with comprehensive reporting
    Receive full gift card revenue transparency
Gifted is an app that enables merchants to sell branded gift cards on their websites. Your customers can now purchase and send personalized digital gift cards directly to their recipients. Plus, you benefit from integrated gift card order tracking from your Wix Store. To use Gifted, please add Wix Stores to your site. Gifted now supports all currencies.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Pay As You Go

Miễn phí

No Monthly Fees or Minimums
You pay 2% commission per transaction
You pay 3% credit card processing fees
You pay 1% for chargeback protection
GÓI Pay as You Go - Gifted

Pay as You Go

No Monthly Fees or Minimums
Only 2% commission per transaction
3% credit card processing fees
1% for 100% chargeback protection
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Gifted.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix