Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Faire Integration
Của Digital Product Labs
7 ngày dùng thử miễn phí

Faire Integration

Của Digital Product Labs
Sell on Faire: Sync Products, Orders & Inventory
Chưa có bài đánh giá nào
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Faire Integration

    Export your Products from your Store to Faire. Import your Faire Products to Store
    Real-time, both-ways inventory sync between your Store and Faire
    Automatic order fulfillment and tracking, eliminating manual input
    Link products between platforms with automatic SKU-based synchronization and ensure product availability
Faire Integration for effortless e-commerce expansion between your Store and Faire Marketplace. Faire Integration helps sellers on Faire easily import their products to their store/site and upload store's products to the Faire marketplace, ensuring real-time updates for inventory, orders, and fulfillment between the two platforms. Say goodbye to the hassle of manual product uploads, order fulfillment, and tedious adjustments. Experience the ease of automatic price, title, and image syncing, saving you time for business growth. Let us handle all the management and fulfillment while you develop strategies that truly matter most to grow and expand your e-commerce business.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Basic

$19

/tháng
Publish 100 products to Faire
100 order syncs
Export from Store to Faire
Import from Faire to Store
GÓI Intermediate

$29

/tháng
Publish 300 products to Faire
300 order syncs
Export from Store to Faire
Import from Faire to Store
GÓI Advanced

$39

/tháng
Publish 1000 products to Faire
1000 order syncs
Export from Store to Faire
Import from Faire to Store
GÓI Super

$59

/tháng
Publish 3000 products to Faire
3000 order syncs
Export from Store to Faire
Import from Faire to Store
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix