Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Envia Shipping Solution
Của Envia
Cài đặt miễn phí

Envia Shipping Solution

Của Envia
Shipping and logistics platform for ecommerce.
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Envia Shipping Solution

    Discounted shipping costs.
    Local, Domestic and International Shipping.
    Multiple carriers available.
    Fulfillment service.
Create domestic shipping labels with reliable couriers at a discounted price. Increase your company's productivity with Envia.com logistics system. Ship your products to customers internationally. Fast shipping and easy tracking solution for your clients.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này có sẵn cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng Bồ Đào NhaTiếng Tây Ban Nha
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Pay As You Go

Miễn phí

So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Envia.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix