Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Dynamic Categories
Của HFX Solutions
Có gói miễn phí

Dynamic Categories

Của HFX Solutions
Auto manage categories from product data
3.7 (3)
Có gói miễn phí

Tổng quan về Dynamic Categories

    Use product data to sort them into categories
    Live updates on product changes
    Manage existing categories
Effortlessly automate your product categorisation by creating simple, detail-based rules. Watch as products are automatically sorted and kept up to date into the target categories. Stop spending time on the manual and error-prone task of managing which products appear in each category. Let the rules keep everything in the right place.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

Up to 2 dynamic categories
Business Hours support
GÓI Starter

$5

/tháng
Up to 15 dynamic categories
Advanced filters
24/7 Support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix