Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Dropi - AliExpress & Nacional
Của Empreender
Có gói miễn phí

Dropi - AliExpress & Nacional

Của Empreender
Dropshipping with AliExpress, CJ and Brazilian
Có gói miễn phí

Tổng quan về Dropi - AliExpress & Nacional

    Sell AliExpress and CJ Dropshipping products
    Automatic cost resale calculation
    Automatically sync supplier stock with your dropshipping store
    Support 7 days a week
Sale without stock Dropi is a tool that automates the import of products and orders via AliExpress. With Dropi you can manage all your store orders and place orders on AliExpress at once. Connect Dropi with your store for free. Our support is in Portuguese and Spanish via forum or WhatsApp, seven days a week. Dropi is the first dropshipping app aimed at the Brazilian market. Since we arrived, we have studied our customers' difficulties and developed solutions for each of them. All orders are synced to your store simultaneously. Make bulk orders on AliExpress with just one click. Save hours of your time. Automatically keep your order status up to date. Integration with Google Translate allows you to translate the text of products automatically. Note to supplier: Send an automatic message to the supplier that your store works with Dropshipping. This can prevent problems before they occur. Monitor Price: Receive an alert for every price change from your suppliers. Updated Stock: Sync supplier stock to your dropshipping store. Automatic tracking: Dropi automatically syncs the supplier tracking code to your order on your store.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Brazil.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Bồ Đào NhaTiếng Tây Ban Nha
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 3 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Basic

Miễn phí

2.5% fee per transaction
AliExpress suppliers
Limit of 10 products
Support via Forum Empreender
GÓI Beginner

$9

/tháng
No transaction fee
AliExpress suppliers
Limit of 50 product
Every-day support via WhatsApp
GÓI Professional

$17

/tháng
No transaction fee
AliExpress and CJ suppliers
Limit of 1000 product
Every-day support via WhatsApp
GÓI Diamond

$46

/tháng
No transaction fee
AliExpress and CJ suppliers
No product limit
Every-day support via WhatsApp
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Empreender.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix