Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên

MarketPushApps

4.8 Xếp hạng trung bình dựa trên 53 ứng dụng
Pie Chart PRO logo
Pie Chart PRO
Easily Add a Pie Chart on your Site
7 ngày dùng thử miễn phí
0
Pet Adoption logo
Pet Adoption
Easily Add a Beautiful List of Pets
7 ngày dùng thử miễn phí
0
TikTok Embed logo
TikTok Embed
Easily Embed TikTok Videos & Profile
7 ngày dùng thử miễn phí
0
Loan Calculator logo
Loan Calculator
Easily add a Loan / Mortgage Calculator
7 ngày dùng thử miễn phí
1.0(1)
QR Code logo
QR Code
Easily generate & add QR Codes on your Site
7 ngày dùng thử miễn phí
5.0(1)
Youtube Gallery logo
Youtube Gallery
Easily add Youtube videos to your site
7 ngày dùng thử miễn phí
2.0(2)
Yelp Reviews logo
Yelp Reviews
Easily display Yelp Reviews on your site
7 ngày dùng thử miễn phí
4.6(27)
Airbnb Reviews logo
Airbnb Reviews
Easily display Airbnb Reviews on your site
7 ngày dùng thử miễn phí
5.0(27)
Sign Up Rewards logo
Sign Up Rewards
Increase visitor sign-up using rewards.
7 ngày dùng thử miễn phí
3.0(2)
Pinterest Feed Sync logo
Pinterest Feed Sync
Add your Store Products to Pinterest
7 ngày dùng thử miễn phí
4.5(43)
Google Sheets Table logo
Google Sheets Table
Add a Google Sheet to your site
7 ngày dùng thử miễn phí
4.4(49)

Khám phá theo danh mục

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix