Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Slack by MKP
Của MarketPushApps
Từ 8.99$/tháng

Slack by MKP

Của MarketPushApps
Get Slack notifications for key Site events
Chưa có đánh giá nào
Từ 8.99$/tháng
Slack by MKP Preview 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

 • Tổng quan về Slack by MKP

      Connect your Slack Workspace to your Site
      Automatically send messages on selected Slack Channels when something happens on your Site
      Supports Stores & Forms
      Supports Bookings, Events & Restaurants
  Slack by MKP is a SaaS application that helps businesses stay on top of important site events for their stores, bookings, events, and restaurants. With this app, users can receive real-time Slack notifications for key updates, ensuring they never miss important information. You can connect to one or more Slack channels and receive notifications on them. We support the following site events: - Forms: Receive a notification when a visitor submits a form on your site - Stores: Receive a notification when a customer places an Order - Bookings: Receive notifications when a Booking is created, rescheduled or cancelled - Events: Receive a notification when a customer books an event Ticket - Restaurants: Receive a notification when a customer places an Order Stay organized and informed with Slack by MKP.
  Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
  Ngôn ngữ ứng dụng:
  Tiếng Anh

  Xếp hạng trung bình

  (Based on reviews)
  20
  20
  20
  20
  20
  Sắp xếp đánh giá theo

  Chính sách giá và gói

  GÓI HOBBY

  $7.19

  /tháng
  Receive Slack Notifications
  Connect multiple Slack channels
  50 Notifications / Month
  Premium Support
  GÓI PRO

  $10.99

  /tháng
  Receive Slack Notifications
  Connect multiple Slack channels
  200 Notifications / Month
  Premium Support
  GÓI EXPERT

  $14.89

  /tháng
  Receive Slack Notifications
  Connect multiple Slack channels
  600 Notifications / Month
  Premium Support
  GÓI MOGUL

  $19.99

  /tháng
  Receive Slack Notifications
  Connect multiple Slack channels
  1200 Notifications / Month
  Premium Support
  * Giá tính bằng USD

  Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix