Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Poptin: Smart Pop Ups & Forms
Của Poptin LTD
Phải có trang web cao cấp

Poptin: Smart Pop Ups & Forms

Của Poptin LTD
Email Popups, Exit Intent, Spin The Wheel
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Poptin: Smart Pop Ups & Forms

    Increase visitors’ engagement with interactive popups (spin to win popup, exit intent popup, lightbox, banners, notification bar)
    Capture more leads, sales, and email subscribers with email popups and send automatic newsletters from Wix
    Reduce shopping cart abandonment with discount pop ups, exit popup banner and upsell pop ups
    Integrate with 70+ CRM and email marketing platform such as Mailchimp, Klaviyo, Constant Contact and Wix Contacts
Create awesome popups & forms with ease. Use triggers like the exit intent popup and advanced targeting to convert more visitors into leads, email subscribers, and sales Drag & drop popup editor: Create popups in minutes. No coding skills required! Advanced triggers & targeting options: exit intent trigger, display after time spent, scrolling trigger, display after X pages visited, etc. Targeting options include page targeting, devices, country, days and hours, new vs returning visitors, traffic source, on-click popup, Adblock detection, etc Lots of beautiful responsive templates: Lightbox, announcement bar, upsel slide-in, full-screen, cookie bar, countdown pop up, free shipping bar, welcome bar, coupon pop up, WhatsApp chat icon, Click to call, Messenger, discount pop up, mobile pop ups, email pop ups, hello bar, newsletter pop up, timer popup, cart recovery popup, social proof testimonial popup, upsell & gamified popups: Spin the wheel (Spin to win) Pick a gift Scratch card 70+ native integrations: Mailchimp, HubSpot, GetResponse, Zapier, Integromat, Zoho, Active Campaign, Klaviyo, Drip, Sendinblue etc. Including pushing leads to your Contacts tab on your Wix admin panel.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng Hebrew
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Freemium

Miễn phí

1,000 Visitors/mo
1 Domain
Autoresponder not included
Branded
GÓI Basic

$20

/tháng
10,000 Visitors/mo
1 Domain
Autoresponder
Unbranded
GÓI Pro

$47

/tháng
50,000 Visitors/mo
4 Domains
Autoresponder
Unbranded
GÓI Agency

$95

/tháng
150,000 Visitors/mo
Unlimited Domains
Autoresponder
Unbranded
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Poptin LTD.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix