Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Cart Discount Reels
Của We Do The Stuff
7 ngày dùng thử miễn phí

Cart Discount Reels

Của We Do The Stuff
Improve Cart Conversion Rate With Happy Moments
Chưa có bài đánh giá nào
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Cart Discount Reels

    Create Happy Moments For Customers
    Improve Conversion Rate From Cart To Complete Purchase
    Customize The Style To Complete Your Store Look
Cart Discount Reels let you turn pain points into happy moments. One if not the most painful point at any store is the conversion rate from cart to complete purchase. Cart Discount Reels is designed to tackle exactly that. Cart Discount Reels is all about creating colorful happy moments with gamification to help you, the store owner, improve your conversion rate. Cart Discount Reels also allows you to change the colors of the widget, so it looks like a native part of the store.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI One

$9.99

/tháng
All analytics features
Unlimited impressions
Premium support
Full customization
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix