Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Updater: Change Members' Email
Của Certified Code
Có gói miễn phí

Updater: Change Members' Email

Của Certified Code
Easily self-update site members login email
5.0 (3)
Có gói miễn phí

Tổng quan về Updater: Change Members' Email

    Editable design to fit your brand
    Fast installation without dev time
    Customizable result message to help site members
Updater: Change Members' Email is a widget for sites with Members Area installed. Your site members will be able to edit the email on their own without the admin's assistance. Save time & improve user experience on your member site. Members with subscriptions and order history are no longer required to create a new account as Updater offers seamless updates to login email.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Starter

Miễn phí

All features of Updater with "Powered By" badge.
GÓI Pro

$3

/tháng
All features of Updater without "Powered By" badge.
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix