Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Social Media Stream
Của SmartFox
Có gói miễn phí

Social Media Stream

Của SmartFox
Show Instagram Facebook YouTube Pinterest Feed
Có gói miễn phí

Tổng quan về Social Media Stream

    Give your website a fresh feel with your social media
    Integrates with Facebook, Instagram, Youtube, Tumblr and Pinterest
    Drive more traffic and "likes" on your social media pages
    Easily customizable widget
"Social Media Stream" will connect Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, and Tumblr onto one stunning social widget you can embed on your website. Supports All Major Social Networks - Facebook pages and personal profiles - Instagram accounts and hashtags - Youtube personal accounts, channels and playlists - Pinterest personal and public boards - Tumblr personal and public blogs Supports All Media Types Want to stream Pictures, Videos, or Text? We got you covered! "Social Media Stream" is extremely flexible and supports all types of media. Full Mobile Support Doesn't matter if you're browsing on a PC, phone or tablet, we will make sure your stream looks great 100% of the time. Insanely Quick Refresh Rates Keep your website fresh with new content always streaming from your social media.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

1 stream
Updates once a day
Up to 20 posts
Social Media Stream logo
GÓI Silver

$4.95

/tháng
5 streams
Updates every 2 hours
Up to 80 posts
Remove Branding & Logo
GÓI Gold

$7.95

/tháng
10 streams
Updates every 30 minutes
Up to 200 posts
Remove Branding & Logo
GÓI Platinum

$19.95

/tháng
100 streams
Updates every 10 minutes
Up to 500 posts
Remove Branding & Logo
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix