Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Social Follow Us
Của Smartarget
Phải có trang web cao cấp

Social Follow Us

Của Smartarget
Grow your social media follower count faster
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Social Follow Us

    Get more followers on social media platforms
    Works on desktop and mobile
    Get customers back to your website from your social profiles
    Customize Social Follow Us to fit your website style
Smartarget Social Follow Us adds customizable links to your social media profiles so that your customers can follow you on their favorite social media platform. Converting your customers into followers is not just about improving your engagement with them. It also allows them to directly communicate with you in case they have a question or want to provide feedback. Customers who engage with your brand are more likely to purchase additional products or services, share your content with their network, and bring new leads to your site. Smartarget Social Follow support the following social media platforms: * Facebook * Instagram * TikTok * Twitter * Linkedin * Pinterest * Youtube * WeChat
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng Bồ Đào NhaTiếng NgaTiếng PhápTiếng Tây Ban NhaTiếng Đức
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Free

Miễn phí

Show app on homepage only
No credit card needed
GÓI Smartarget Pro

$6.25

/tháng
Show app on all pages
No "Powered by Smartarget" message
Unlimited traffic!
Unlimited customized designs
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Smartarget.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix