Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Smooth Scroll
Của Certified Code
Miễn phí

Smooth Scroll

Của Certified Code
Improved scrolling experience that feels better
4.8 (8)
Miễn phí

Tổng quan về Smooth Scroll

    Butter-smooth Scrolling: Enjoy seamless navigation on webpages and documents with our advanced animation engine
    Universal Compatibility: Works flawlessly with all your favorite browsers and applications
    Lightweight Design: Runs seamlessly in the background without compromising site performance
Tired of choppy scrolling that disrupts your flow? Smooth Scroll is here to elevate your browsing experience with silky-smooth animations.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix