Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Smartarget Corner Ribbon
Của Smartarget
Phải có trang web cao cấp

Smartarget Corner Ribbon

Của Smartarget
Highlight important information or promotions
4.9 (7)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Smartarget Corner Ribbon

    Encourag visitors to take immediate action
    Highlight your offers/products
    Works both on desktop and mobile devices
Do you have special deals sometimes? Like Black Friday? Weekend special? Holidays? Corner ribbons on websites offer several advantages. Firstly, they provide a visually appealing way to highlight important information or promotions. They grab users' attention, increasing the chances of engagement. Additionally, corner ribbons can create a sense of urgency, encouraging visitors to take immediate action. They also add a touch of elegance and professionalism to the overall design. The Corner Ribbon will be shown to users on all pages, both on desktop and mobile.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI Free

Miễn phí

Show app on homepage only
"Powered by Smartarget" message
No credit card needed
GÓI Smartarget Pro

$6.25

/tháng
Show app on all pages
No "Powered by Smartarget" message
Unlimited traffic!
Unlimited customized designs
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi Smartarget.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix