Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Simple Push Notifications
Của Simple Apps
Phải có trang web cao cấp

Simple Push Notifications

Của Simple Apps
Effortlessly Retain your users with Popup Push
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Simple Push Notifications

    Recover lost visitors
    Help Store customers recover abandoned carts
    Notify Blog subscribers about new posts
    Remind guests about new events
Simple Push is the perfect way to increase customer engagement, add it to your website and instantly provide a way for your site visitors to get meaningful notifications from you. Customize the subscription widget however you’ll like for optimal user experience. Use visually beautiful photos to enrich the look of every notification. Win customers over with automated notifications. Get your retention rates up! Browser support: Chrome Desktop and Mobile (version 50+) Firefox Desktop and Mobile (version 44+) Opera on Mobile (version 37+) Unsupported Browsers: Internet Explorer+Edge, Safari, Chrome on IOS
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

Up to 10 sent notifications per month
GÓI Basic

$8

/tháng
500 sent notifications per month
Hero images
Notify users about new blog posts
Notify users about new items for sale
GÓI Premium

$16

/tháng
10,000 sent notifications per month
Hero images
Notify users about new blog posts
Notify users about new items for sale
GÓI Premium +

$40

/tháng
20,000 sent notifications per month
Hero images
Notify users about new blog posts
Notify users about new items for sale
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix