Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Simpl-e-Commerce
Của ShareiiiT
Có gói miễn phí

Simpl-e-Commerce

Của ShareiiiT
Build an online store start selling instantly.
Có gói miễn phí

Tổng quan về Simpl-e-Commerce

    Easy to set up
    Product variants
    The money goes directly to your PayPal account
    Inventory tracking
Simpl-e-Commerce lets visitors purchase products directly from your site. Customize your store to suit your style and accept secure payments with PayPal. Add a shopping cart. Get purchase notifications. No commission fees.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Premium

$5.83

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix