Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Silvr Bridge
Của Silvr
Miễn phí

Silvr Bridge

Của Silvr
Integrate your data with Silvr
Chưa có bài đánh giá nào
Miễn phí

Tổng quan về Silvr Bridge

    Complete Sales Data Sync - When an order is synced to Silvr Online, all your sales data will be synced
    Easy Integration - You are ready to sync your data with just a few clicks
    Marketing Analytics and eCommerce Insights
    Automated Daily Process - Data is synced every day automatically
Sync your sales data with your Silvr account automatically. Our app acts as an automated sales reporter for your Marketing funding needs. Sync all your transactions - Stores Orders and Events. Our app will sync your Products, Orders, Taxes, and Payment fees to Silvr - automatically or initiated manually. Silvr Bridge allows you to integrate more than one store to the same Silvr account.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Đức

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix