Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
ReferralWave
Của ReferralWave
7 ngày dùng thử miễn phí

ReferralWave

Của ReferralWave
Boost sales with referral & affiliate marketing
5.0 (2)
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về ReferralWave

    Setup a referral program with unique referral links & reward coupons in minutes
    Publish a landing page + post purchase popup to promote your referral program
    Launch an affiliate program & manage affiliates, commissions & payouts easily
    Ready made, customisable affiliate signup forms & affiliate portal
Boost sales with an All-in-One Referral and affiliate Marketing app, tailor-made to increase word-of-mouth purchases. Run efficient referral programs, and affiliate programs, and harness the power of influencers & ambassadors with one app. Reward successful referrals. Rewards can be fixed or percentage discounts, or free shipping. Launch an affiliate program, offer commissions, and automate or manually manage payouts. Referralwave is also GDPR compliant to protect data and privacy in Europe.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
GÓI Basic

$16

/tháng
500 affiliates / referrals
2 campaigns
Reward customers with discounts
PayPal Mass Payouts
GÓI Pro

$33

/tháng
2000 affiliates / Referrals
8 campaigns
Reward customers with discounts
PayPal Mass Payouts
GÓI Plus

$83

/tháng
5000 affiliates
10 companies
Reward customers with discounts
PayPal Mass Payouts
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix