Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
PODpluser:Print On Demand
Của PODpluser
Cài đặt miễn phí

PODpluser:Print On Demand

Của PODpluser
Apparel customized design & global dropshipping
Chưa có bài đánh giá nào
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về PODpluser:Print On Demand

    Free to design online | max print size 16” x 21”, custom branding
    100% pure premium cotton with high quality, competitive pricing
    Extensive Catalog | Unique and trendy styles, size inclusive
    In-house Fulfillment | Top-quality DTG printing swiftly brings your designs to life
PODpluser is a custom clothing manufacturer and global print-on-demand dropshipper, PODpluser app enables you to quickly design custom apparel with the easy-to-use designer tool and integrate it into your store for sale. It also automates your droppshiping and order fulfillment
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

GÓI All Users plan

Pay as You Go

Free-to-use intuitive design tool
Extensive catalog of trendy clothing
Additional model images upon request
Customizable order processing solution
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix