Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Personalized Display Elements
Của WD Strategies
14 ngày dùng thử miễn phí

Personalized Display Elements

Của WD Strategies
No-code solutions for creating custom UX designs
2.3 (3)
14 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về Personalized Display Elements

    Access the library of 20+ no-code elements that adapt based on the user
    Drag and drop elements that display dynamic user content like, "Welcome, [First Name]"
    Display elements to users based on login and/or paid plan status
Modern customers expect a level of personalization when browsing a website. Personalized Display Elements gives website owners a no-code solution to add dynamic elements that pull in user data, display buttons and other elements conditionally based on the user's status, and more. From welcoming clients back to your site by name, to displaying calls to action based on their status and/or operating system, you'll be able to present a customized user experience to your customers. You can test out our solution on our app website--simply log in to watch the content change.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Pro Plan

$2.5

/tháng
Full Access to Library of Elements
Access to All New Elements Released
Free Design Consultation with Signup
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix