Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
OC TikTok and Instagram Feed
Của Orichi
Phải có trang web cao cấp

OC TikTok and Instagram Feed

Của Orichi
Embed shoppable Instagram Feeds & TikTok Videos
3.7 (9)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về OC TikTok and Instagram Feed

    Build social proof by adding shoppable Instagram Feed & TikTok Videos on your website
    Various aesthetic & well-responsive Instagram Gallery & TikTok Feed templates
    Sort posts from Instagram/Tiktok hashtags and public accounts
    Increase Instagram followers by displaying your Instagram profile on your site
Orichi Widget helps improve your conversions and store trust by letting you add stunning shoppable Instagram Gallery and TikTok videos on your website. The fantastic thing is you need no coding since we got you covered with diverse pre-made templates that are stunning, lightweight, and well-responsive on all devices. Plus, you can fully customize & tag products on your feed to let customers make a purchase right on your beautifully-embedded Instagram Widgets and TikTok Feed.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

GÓI Advanced

$4.99

/tháng
Unlimited widgets
Auto-syncs every 1 hour
No "Powered By" branding
Product tagging for multiple products
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix