Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
iCount
Của iCount
45 ngày dùng thử miễn phí

iCount

Của iCount
iCount is an online accounting platform
1.3 (3)
45 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về iCount

    Automatic invoices
    CRM
    Better billing
    Inventory management
With iCount you gain full control over your business management, employees, suppliers, expenses, customers, projects, billing and much more! Connect your iCount to your Wix based online store to have invoices and receipts issued automatically for every purchase. NOTE - iCount only supports Israeli based businesses and the user interface is currently in Hebrew.
Tình trạng sẵn có:
Ứng dụng này chỉ có sẵn cho Israel.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 45 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Express

$2.88

/tháng
GÓI Full

$5.53

/tháng
So sánh tất cả các gói* Giá tính bằng USD, hóa đơn được lập bởi iCount.

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix