Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Higher Maps
Của Quincy Web Developers
Có gói miễn phí

Higher Maps

Của Quincy Web Developers
Powerful Map Features for FREE
5.0 (2)
Có gói miễn phí

Tổng quan về Higher Maps

    50 Locations for FREE
    Fully Customizable Pins: Add rich free-form content to your map
    Mobile Friendly map sidebar to display and filter your locations
Higher Maps offers 13 map layers, 80+ pin icons, location filtering, directions widget and 50 locations for FREE out of the box. Visit https://higher-maps.vercel.app/demo to try it out.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

- Tooltips/Interactive Pop Ups - 50 Locations - Sidebar filter search functionality - Mobile Friendly - 100+ Icons - Routing & Directions Button - Basic Customer Service Support - Watermark
GÓI Standard

$3.99

/tháng
- No watermark - 1,000 Locations - Add Your Own Custom Icons - Premium Customer Service Support +All of Basic Tier
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix