Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Giveaway Ninja
Của Giveaway Ninja
Phải có trang web cao cấp

Giveaway Ninja

Của Giveaway Ninja
Launch Insane #Giveaways in Minutes
Chưa có bài đánh giá nào
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Giveaway Ninja

    Create your giveaway in minutes, host it on your branded landing page
    Purchase-based Giveaways: reward entries per order value, ex. $1 spent = 1 entry
    Reward users with entries for completing actions like follow, refer & many more
    Refer-a-friend: turn visitors into ambassadors and win new customers
All you need to create, run, and manage a successful Giveaway on your website. Boost user engagement, grow your email list, acquire new customers, and generate sales with purchase-based marketing promotions. Maximize every dollar spent on advertising by increasing conversion rates, getting more referral traffic, and adding social followers.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày
GÓI Starter

$14.5

/tháng
500 Monthly Users
Unlimited Purchases
Most Wanted Features
GÓI Pro

$24.5

/tháng
1000 Monthly Users
Unlimited Purchases
All features
GÓI Premium

$49.5

/tháng
2000 Monthly Users
Unlimited Purchases
All features
GÓI Ultimate

$99.5

/tháng
Unlimited Monthly Users
Unlimited Purchases
All features
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix