Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Flashy - Email, SMS & Popups
Của Flashy
Phải có trang web cao cấp

Flashy - Email, SMS & Popups

Của Flashy
Easily grow your store with Flashy
Chưa có bài đánh giá nào
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Flashy - Email, SMS & Popups

    Save time and increase sales using our eCommerce marketing automation templates
    Send targeted email campaigns
    Send targeted SMS campaigns to all over the world
    Grow your email & SMS lists with intelligent popups & forms
Flashy is All-In-One Marketing Automation platform for all your eCommerce marketing needs. One Click Install Once installing our app we import all your data (contacts, customers, orders, products) from your store automatically. Email & SMS Marketing Campaigns Send highly targeted campaigns based on website and ecommerce. Popups Grow your email and SMS subscribers with intelligent popup. Up-Sell & Cross-Sell using advanced production recommendations models. Advanced Marketing Automation: Browse & Cart Abandonment Cart Abandonment Post Purchase and many more...
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng AnhTiếng Hebrew
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Starter

Starts from $21

Email Marketing
SMS Marketing
GÓI Professional

Starts from $40

Marketing Automation
Website Tracking
Smart Popups
Up to 3 Users
GÓI Master

Starts from $99

Web Personalization
Unlimited Popups
Facebook Integration
Extended Support
GÓI Enterprise

Custom Pricing

In-depth Onboarding
Custom Reports
Custom Services
Unlimited Users
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix