Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Facebook Messenger Live Chat
Của POWR
Có gói miễn phí

Facebook Messenger Live Chat

Của POWR
Stay in touch & chat with your customers 24/7
Có gói miễn phí

Tổng quan về Facebook Messenger Live Chat

    Provide great customer support with a live chat app on your website through Facebook Messenger.
    Customize a personal welcome message and add your own avatar to your live chat window.
    Select triggers: Display your Facebook Chat box to new visitors only, returning visitors, or all!
    Make it unique: Select your own icon, welcome message, button text, colors and more.
Provide seamless, real-time customer support with live chat through Facebook Messenger on your Wix site. Use Facebook Chat to connect to your Facebook Business Page to stay in touch with customers while on the go. Add your personal welcome message and avatar for a personal touch and to instill more trust in your visitors when they open the messenger chat. Live chat with visitors directly on your Wix site; new messages will be delivered to Facebook Messenger in real-time. When you respond, the messages will appear instantly in the chat window. Personalize your Facebook Chat with custom icon images, colors, backgrounds, button text, and fonts. You can also decide when to display your chat window, who sees your chatbot, and how often it appears. Facebook Chat supports text in any language and is responsive on all connected devices.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

Connect any Facebook account
Custom button text
Automated welcome message
GÓI Starter

$2.39

/tháng
All of Free + remove POWR logo
Chat triggers
Custom image and icon
Advanced backgrounds
GÓI Pro

$4.79

/tháng
All of Starter +
Trigger details
Chat delay
Custom CSS/JS
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix