Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Tải ứng dụng di động về
Của Wix
Cài đặt miễn phí

Tải ứng dụng di động về

Của Wix
Cho phép khách truy cập dễ dàng tham gia cùng bạn trên ứng dụng
Cài đặt miễn phí

Tổng quan về Tải ứng dụng di động về

    Thúc đẩy tương tác bằng cách mời khách truy cập tương tác với doanh nghiệp của bạn từ mọi nơi
    Gửi cho khách truy cập liên kết trực tiếp để tải về và tham gia cùng bạn trên ứng dụng
    Tùy chỉnh thông báo SMS mà khách truy cập của bạn sẽ nhận được
    Chọn văn bản, thiết kế và nhiều thứ khác sao cho phù hợp với thương hiệu của bạn
Tùy chỉnh liên kết ứng dụng và thông báo SMS để khuyến khích khách truy cập tải về và tham gia ứng dụng của bạn.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix