Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Buy It Now
Của Artwaresoft
Có gói miễn phí

Buy It Now

Của Artwaresoft
‘Buy it Now’ with PayPal button
Có gói miễn phí

Tổng quan về Buy It Now

    Easy Payment with PayPal
    Exciting Look
    Inviting payment Buttons
    Use Images with lovely Styles
Easily sell your products or services through your web site. Add a "Now On Sale" or "Buy It Now" widget with PayPal button.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Premium

$2.99

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix