Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Before & After Display
Của WD Strategies
Có gói miễn phí

Before & After Display

Của WD Strategies
Because showing is always better than telling
1.0 (1)
Có gói miễn phí

Tổng quan về Before & After Display

    Drag-and-drop a before/after element
    Users can easily toggle between before & after
    Choose from three versatile templates to create your design
    Showcase your best work & win new customers
Before & After Display from WD Strategies offers you a simple way to showcase your work with past customers to win new ones. This element can be easily added to a site and only requires you to select the best images to represent your work.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Basic

Miễn phí

Display Before & After on Your Site
Show Images and Text
GÓI Pro Plan

$0.99

/tháng
Display Before & After on Your Site
Show Images and Text
Access Multiple Widget Layouts
Remove "Powered by" Text
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix