Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
AI Product Photos and Images
Của CreatorKit
Có gói miễn phí

AI Product Photos and Images

Của CreatorKit
Generate high performing product photos with AI
2.3 (3)
Có gói miễn phí

Tổng quan về AI Product Photos and Images

    Generate high performing product photos, in seconds.
    Make edits and remove any imperfections with AI.
    Choose from dozens of high performing backgrounds.
    Blend your product image into any custom background.
Generate high quality product photos for your Wix store in seconds with AI. Upgrade your product photography without spending thousands on photoshoots CreatorKit is the first AI image tool purpose built for ecommerce marketing. But what does that really mean? Unlike many other AI Image tools, the edges of the product don’t get damaged, and it’s fully blended into the AI generated background. CreatorKit generates shadows and reflections, making the image look like an actual photoshoot. Join 35,000+ businesses, from small brands to some of the biggest agencies, generating high performing product images with CreatorKit
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Được đề cao trong

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

8 AI generations
HD resolution
Email support
200 MB cloud storage
GÓI PRO

$24.9

/tháng
Unlimited AI generations
10 Photo exports per month
4K Resolution
Instant chat support
GÓI Business

$39.9

/tháng
Unlimited AI generations
Unlimited photo exports
4K Resolution
Instant chat support
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix