Chọn mẫu trang web yêu thích
  • Mẫu trang web Thương mại và Biên tập - Nhiếp ảnh gia

    Phù hợp cho:

    Nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ và chuyên gia sáng tạo

    Mô tả:

    Bạn có một cách tiếp cận độc đáo trong công việc, thế nên bạn cũng cần có một trang web thể hiện sự sáng tạo của mình. Mẫu này là hồ sơ phù hợp và hiện đại để giới thiệu các dự án của bạn, thu hút khách truy cập trang web và phát triển lượng người theo dõi. Với các trang động, bạn có thể dễ dàng quản lý bộ sưu tập của mình trong cơ sở dữ liệu Wix Code và xem trang web tự động cập nhật để giới thiệu nội dung nghệ thuật của bạn.