Chọn mẫu trang web yêu thích

Trống Mẫu trang web

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bắt đầu lại từ đầu

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Tạo nên trang web của riêng bạn với bố cục trang đơn trống này. Chọn phông chữ, màu sắc và thiết kế nền, rồi thêm văn bản và ảnh để tạo trang web mà bạn hằng mơ ước. Hiện diện trực tuyến ngay hôm nay!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục tối giản

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Bạn đã sẵn sàng cất cánh chưa? Hãy bắt đầu từ con số không với mẫu trống này và tạo nên trang web của riêng mình. Tùy chỉnh hình nền, trang và phông chữ, thêm văn bản và tải ảnh lên để làm nổi bật sự sáng tạo của bạn. Thay đổi thế giới Internet - ngay hôm nay!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục cổ điển

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Sẵn sàng, bắt đầu và hiện diện trực tuyến với bố cục bảng trống này. Chọn hình nền, phông chữ và màu sắc, tải ảnh lên và thêm văn bản để tạo một trang web 100% là của bạn. Nhận trang web của bạn ngay hôm nay!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục một trang

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Tạo nên trang web của riêng bạn với bố cục trang đơn trống này. Chọn phông chữ, màu sắc và thiết kế nền, rồi thêm văn bản và ảnh để tạo trang web mà bạn hằng mơ ước. Hiện diện trực tuyến ngay hôm nay!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục tiêu đề dải ngang

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Xây dựng sự hiện diện trực tuyến từ con số không với bố cục rõ ràng này. Chọn hình nền, phông chữ và màu sắc để hoàn chỉnh thông điệp của bạn. Tải ảnh lên, thêm văn bản và hiện diện trực tuyến - bố cục này là của bạn!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục bộ sưu tập

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Đưa tác phẩm của bạn hiện diện trực tuyến với bố cục tùy chỉnh hoàn toàn này! Bắt đầu từ con số không rồi chọn hình nền, màu sắc và phông chữ tốt nhất để hoàn thiện thông tin về tác phẩm của bạn. Tải ảnh lên, thêm văn bản và bắt đầu xây dựng sự hiện diện trên Internet của bạn ngay hôm nay!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Chương trình thương mại

  Phù hợp cho:

  Nhà thiết kế

  Mô tả:

  Tạo một trang web độc nhất vô nhị với hồ sơ tùy chỉnh hoàn toàn này. Chọn phông nền, phông chữ và màu sắc hoàn hảo để hoàn thiện danh mục dự án của bạn. Tải ảnh lên, thêm văn bản và bạn đã sẵn sàng hiện diện trực tuyến!

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục chia màn hình

  Phù hợp cho:

  Chuyên gia, công ty và nhà cung cấp dịch vụ

  Mô tả:

  Thiết kế hiện đại của mẫu một trang này khiến bạn phải suy nghĩ khác lạ. Sử dụng bố cục chia màn hình kiểu dáng đẹp ở đầu trang để thu hút khán giả và giới thiệu tính linh hoạt của doanh nghiệp bạn trong các phần dịch vụ và thư viện bên dưới. Nhấp vào "Chỉnh sửa" để bắt đầu thêm ảnh, văn bản và hơn thế nữa.

 • Mẫu trang web Mẫu trống - Bố cục xếp chồng

  Phù hợp cho:

  Chuyên gia, công ty và doanh nghiệp sáng tạo

  Mô tả:

  Thiết kế hiện đại của mẫu một trang này khiến bạn phải suy nghĩ khác lạ. Sử dụng bố cục xếp chồng đẹp mắt ở đầu trang để thu hút khán giả và giới thiệu tính linh hoạt của doanh nghiệp bạn trong các phần dịch vụ và thư viện bên dưới. Nhấp vào "Chỉnh sửa" để bắt đầu thêm ảnh, văn bản và hơn thế nữa.