Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
StoryChief
Của Story Chief NV
7 ngày dùng thử miễn phí

StoryChief

Của Story Chief NV
Control your content marketing process
Chưa có bài đánh giá nào
7 ngày dùng thử miễn phí

Tổng quan về StoryChief

    Structure your content marketing efforts
    Collaborate and plan your content
    Publish your content with a single click
    Track your ROI
StoryChief helps editorial teams, social media managers, and agencies collaborate better, and distribute their content faster across multiple platforms. Create and distribute news, blogs, and social media posts across all your channels - without losing quality
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Bạn có thể dịch tất cả nội dung của ứng dụng hiển thị trên trang web của mình sang ngôn ngữ bất kỳ.
Yêu cầu đối với trang web:

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày
So sánh tất cả các gói
GÓI Individual

Starts from $40/month

Plan your content strategy
Collaborate with external stakeholders
Publish up to 4 articles/month to WIX
Content approvals
GÓI Marketing Team

Starts from $220/month

Everything from Individual
Collaborate with your team (4 users)
Publish up to 20 articles/month to WIX
Build content campaigns
So sánh tất cả các gói

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix