Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Redirect Manager
Của Zendapps
Phải có trang web cao cấp

Redirect Manager

Của Zendapps
Redirection of visitors based on their country
5.0 (1)
Phải có trang web cao cấp

Tổng quan về Redirect Manager

    Auto redirect visitors to regional store
    Display Popup / Bar and ask users before redirection
    Localize the text based on the country
    Whitelist IP addresses and Whitelist URLs
Redirecting customers to the regional store is feasible. Research has shown that customers are more likely to trust stores that use their native language. Additionally, you can redirect visitors to any page in your shop or an external URL. This can significantly improve your conversion rate.
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.
Ngôn ngữ ứng dụng:
Tiếng Anh
Yêu cầu đối với trang web:
- Gói cao cấp
- Miền được kết nối

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

Ứng dụng này cung cấp bản dùng thử miễn phí 10 ngày
GÓI Premium

$5.59

/tháng
Display Popup Box & Bar to Visitors
Redirect Visitors to Regional Store
Localize the text based on the country
Create Unlimited Rules
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix