Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
cửa hàng trực tuyến
đặt dịch vụ
sự kiện
cửa sổ bật lên
Lumifish Info Bar
Của Lumifish LABS
Có gói miễn phí

Lumifish Info Bar

Của Lumifish LABS
Catch your visitors’ attention with Info Bar
Có gói miễn phí

Tổng quan về Lumifish Info Bar

    Add a custom sticky Info Bar to your website in just a few clicks
    Choose from over 10 beautiful sticky Info Bar templates
    Customize everything
    Remove or temporarily hide your Info Bar at any time
Capture your visitors’ attention as soon as they open your website. Lumifish Info Bar lets you create and add a message that visitors will see while browsing your website. Perfect for promoting a specific sale, advertising new arrivals, driving customers to a specific page, and more. Get started now!
Tình trạng sẵn có:Ứng dụng này sẵn có trên toàn thế giới.

Xếp hạng trung bình

(Dựa trên đánh giá)
20
20
20
20
20
Sắp xếp đánh giá theo

Giá và gói

GÓI Free

Miễn phí

GÓI Premium

$2.5

/tháng
* Giá tính bằng USD

Xây dựng và khởi chạy ứng dụng tiếp theo của bạn cho hơn 230 triệu người dùng Wix